دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   روناک   بیگانه   -----      
2   رونیا   بیگانه   -----      
3   رونیکا (28/12/92)   بیگانه   -----      
4   روهان (24/2/92)   بیگانه   -----      
5   رویا پاتریس   بیگانه   -----      
6   رویا پاتریس   بیگانه   -----      
7   رویال (19/5/94)   بیگانه   -----      
8   رویال پایپ   بیگانه   -----      
9   رویال سفر ایرانیان شاهرود   بیگانه   ----- 2895   ۰۷ آذر ۱۳۹۵   کلمه رویال فارسی نیست  
10   رویال سفر ایرانیان کرمانشاه   بیگانه   ----- 3169   ۲۷ آبان ۱۳۹۴    
11   رویال سفر کرمانشاه و زرین شهر   بیگانه   ----- 498   ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵    
12   رویام   بیگانه   ----- 41   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
13   رویسا   بیگانه   ----- 2451   ۲۵ مهر ۱۳۹۵    
14   رهط و رهط آب (15/7/93)   بیگانه   -----      
15   ری تون (30/10/91)   بیگانه   -----      
16   ریان   بیگانه   -----      
17   ریبال   بیگانه   ----- 2954   ۰۷ آبان ۱۳۹۶    
18   ریپتون   بیگانه   ----- 2800   ۲۵ آبان ۱۳۹۵    
19   ریتا -ریشه یونانی به معنی مروارید   بیگانه   -----      
20   ریتون   بیگانه   ----- 3358   ۱۷ آذر ۱۳۹۴    
21   ریجینا -ریشه لاتینی به معنی ملکه است   بیگانه   -----      
22   ریزوتو   بیگانه   ----- 161   ۲۳ فروردين ۱۳۹۵    
23   ریفان   بیگانه   -----      
24   ریکوتا   بیگانه   ----- 2872   ۰۷ بهمن ۱۳۹۷    
25   ریما (11/3/93)   بیگانه   -----      
26   ریما (28/11/93)   بیگانه   -----      
27   ریما و اسپیر (7/7/93)   بیگانه   -----      
28   ریو   بیگانه   ----- 3261   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
29   ریوا   بیگانه   ----- 3026   ۱۸ آبان ۱۳۹۴    
30   ریوکم بین الملل   بیگانه   ----- 3280   ۱۳ دى ۱۳۹۵   ترکیب های ریوکم بین الملل و گروه تجاری ریو کم فارسی نیست  
31   ریونیز با تلفظ RIONIZ فارسی نیست (16/12/91)   بیگانه   -----      
32   زاک   بیگانه   -----      
33   زاکن (28/10/92)   بیگانه   -----      
34   زاکون (28/10/92)   بیگانه   -----      
35   زاکی (18/9/93)   بیگانه   -----      
36   زاگروتی   بیگانه   ----- 2970   ۱۵ آذر ۱۳۹۵    
37   زاماک (20/1/92)   بیگانه   -----      
38   زامینی   بیگانه   -----      
39   زانتوس   بیگانه   -----      
40   زانکو (12/6/93) و ترکیب های کاراسازان زانکو و بهینه سازان زانکو فارسی نیست   بیگانه   -----      
41   زانوسی   بیگانه   -----      
42   زانیس (14/11/92)   بیگانه   -----      
43   زانیسی   بیگانه   ----- 4606   ۲۴ اسفند ۱۳۹۴    
44   زایفا (14/11/92)   بیگانه   -----      
45   زئوس (15/7/92) و ترکیب ایمن پارس زئوس فارسی نیست   بیگانه   -----      
46   زتین   بیگانه   ----- 3256   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
47   زرمیک   بیگانه   -----      
48   زرنتی (17/12/92)   بیگانه   -----      
49   زرین نساج آیوت (14/10/92)   بیگانه   -----      
50   زست   بیگانه   ----- 2366   ۱۴ مرداد ۱۳۹۵    
51   زعتر   بیگانه   ----- 3807   ۰۲ اسفند ۱۳۹۵    
52   زگن   بیگانه   -----      
53   زنو   بیگانه   -----      
54   زی تو نیک صنعت   بیگانه   ----- 994   ۲۳ خرداد ۱۳۹۶   ترکیب زی تو نیک صنعت از آنجا که تو و نیک در کنار هم با لفظ بیگانه تونیک خلط می شود تایید نمی شود  
55   زی دو (24/4/91)   بیگانه   -----      
56   زی نو (16/12/91)   بیگانه   -----      
57   زیت رکس (15/7/93)   بیگانه   -----      
58   زیزو (4/12/92)   بیگانه   -----      
59   زیستان زی بن   بیگانه   ----- 2206   ۲۰ آبان ۱۳۹۷   ترکیب های زیستان زی بن و زی بستان زی بن بی معنی است  
60   زیک زاک (4/12/92) فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می توانداز زیگ زاگ استفاده کند   بیگانه   -----      
61   زیک و زاک   بیگانه   -----      
62   زیگورات   بیگانه   ----- 3967   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵    
63   زیما   بیگانه   -----      
64   زیماسان   بیگانه   -----      
65   زیماک (16/4/94) و ترکیب نوسازان صنعت زیماک فارسی نیست   بیگانه   -----      
66   زین دید   بیگانه   ----- 2727 - 3766   ۲۶ بهمن ۱۳۹۵   ترکیب های زین دید و استودیو زین دید و زین دید هنر فارسی نیست  
67   زینو پک   بیگانه   -----      
68   زینوپارت   بیگانه   -----      
69   زینوکروز   بیگانه   -----      
70   زیوا -ریشه عبری   بیگانه   -----      
71   زیووت   بیگانه   -----      
72   ژائیر   بیگانه   ----- 3801   ۰۲ اسفند ۱۳۹۵    
73   ژازه   بیگانه   ----- 808   ۰۵ تير ۱۳۹۷    
74   ژاکلین   بیگانه   -----      
75   ژالاب (3/7/86)   بیگانه   -----      
76   ژالاپ   بیگانه   -----      
77   ژالان (8/12/91)   بیگانه   -----      
78   ژام   بیگانه   -----      
79   ژانتی   بیگانه   -----      
80   ژانیا   بیگانه   -----      
81   ژئود (1/6/93)   بیگانه   -----      
82   ژدرز (28/10/92)   بیگانه   -----      
83   ژربرا (28/3/91)   بیگانه   -----      
84   ژرد   بیگانه   ----- 4114   ۱۷ بهمن ۱۳۹۴    
85   ژرسه   بیگانه   ----- 79   ۱۵ فروردين ۱۳۹۵    
86   ژرمانیا (23/6/92)   بیگانه   -----      
87   ژرورا (11/9/93)   بیگانه   -----      
88   ژست   بیگانه   -----      
89   ژکس   بیگانه   -----      
90   ژلاتوت   بیگانه   ----- 3575   ۰۹ بهمن ۱۳۹۵    
91   ژم (4/4/92)   بیگانه   -----      
92   ژنتیک (24/4/94) فارسی نیست در برابر genetics معادل ژن شناسی و در براربر genetic معادل های ژن شناختی و ژنی به تصویب فرهنگستان رسیده است   بیگانه   -----      
93   ژنوا (19/5/94)   بیگانه   -----      
94   ژنوس (4/12/92)   بیگانه   -----      
95   ژنیک (1/9/93)   بیگانه   -----      
96   ژو سته تجارت نوین   بیگانه   ----- 2865   ۲۹ مهر ۱۳۹۴   ژو سته تجارت کالا و ژو سته تجارت دویست و بیست و ژو سته تجارت بین الملل فارسی نیست  
97   ژوانا (3/6/94)   بیگانه   -----      
98   ژوپاد   بیگانه   ----- 2024   ۲۵ مهر ۱۳۹۷   ترکیب های ژوپاد و ژوپاد پایا تجارت و ژوپاد استیلا تجارت در زبان فارسی مفهوم نیست .  
99   ژوپن (15/7/92)   بیگانه   -----      
100   ژوپییر (7/5/91)   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  ... > >> >>| >>
صفحه 19 از 35