دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   راوش   بیگانه   -----      
2   راویس   بیگانه   -----      
3   راوینا (10/7/91)   بیگانه   -----      
4   راهول (10/7/91)   بیگانه   -----      
5   رای کام   بیگانه   ----- 2886   ۰۷ آذر ۱۳۹۵    
6   رای نیکا   بیگانه   ----- 2887   ۰۷ آذر ۱۳۹۵    
7   رایا   بیگانه   -----      
8   رایتل (10/7/91)   بیگانه   -----      
9   رایزل (10/4/93)   بیگانه   -----      
10   رایکا   بیگانه   -----      
11   رایکو   بیگانه   -----      
12   رایمون   بیگانه   -----      
13   رایموند (16/5/92)   بیگانه   -----      
14   رئونت (19/5/94) و ترکیب رئونت سرامیک پارس فارسی نیست   بیگانه   -----      
15   ربکا   بیگانه   -----      
16   رترو (28/10/93)   بیگانه   -----      
17   رتوشتر (14/11/92) ترکیب رتوشتر ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
18   رجینا (1/8/92)   بیگانه   -----      
19   رز اوی   بیگانه   ----- 2967   ۱۵ آذر ۱۳۹۵    
20   رز گیوا   بیگانه   ----- 346   ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷    
21   رزاس   بیگانه   -----      
22   رزالی   بیگانه   ----- 1789   ۰۷ شهريور ۱۳۹۶    
23   رزالین (26/7/93)   بیگانه   -----      
24   رزانا (16/12/93)   بیگانه   -----      
25   رزت (8/9/93) رٌزت   بیگانه   -----      
26   رزماری   بیگانه   اکلیل کوهی 2194   ۰۴ مهر ۱۳۹۵   رزماری فارسی نیست صورت فارسی آن اکلیل کوهی است  
27   رزیتا (28/10/93)   بیگانه   -----      
28   رزیتان   بیگانه   -----      
29   رزیستانس   بیگانه   -----      
30   رژ   بیگانه   ----- 4255   ۲۸ بهمن ۱۳۹۴    
31   رژا   بیگانه   ----- 3805   ۰۲ اسفند ۱۳۹۵    
32   رژین   بیگانه   -----      
33   رسپینا   بیگانه   -----      
34   رسکت   بیگانه   ----- 4115   ۱۷ بهمن ۱۳۹۴    
35   رسگت نو (16/4/94)   بیگانه   -----      
36   رسو   بیگانه   ----- 2893   ۰۷ آذر ۱۳۹۵    
37   رسیتال   بیگانه   ----- 329   ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵    
38   رسیس (28/2/94)   بیگانه   -----      
39   رکوتا (18/1/94)   بیگانه   -----      
40   رکورد (24/8/91)   بیگانه   -----      
41   رمان (رُمان)   بیگانه   ----- 738   ۰۹ خرداد ۱۳۹۵    
42   رمانس (4/4/92)   بیگانه   -----      
43   رمسس (24/3/93)   بیگانه   -----      
44   رمگا   بیگانه   ----- 3404   ۲۴ دى ۱۳۹۶    
45   رموک شاینی (11/9/93) و ترکیب رموک کیک و کیک رموک و کافه رموک فارسی نیست   بیگانه   -----      
46   رمیسا   بیگانه   ----- 4607   ۲۴ اسفند ۱۳۹۴    
47   رمیص   بیگانه   -----      
48   رنز   بیگانه   -----      
49   رنگل   بیگانه   ----- 3362   ۱۷ آذر ۱۳۹۴    
50   رنیا   بیگانه   -----      
51   روانکاوان استین   بیگانه   -----      
52   روئینگ (3/9/92)   بیگانه   -----      
53   روئینگ گستر تهران (3/9/92) ترکیب آن بی معنی است و فارسی نیست   بیگانه   -----      
54   روئینگ گستر کویر (3/9/92)   بیگانه   -----      
55   روبن (16/4/94)   بیگانه   -----      
56   روبو رویال   بیگانه   ----- 1936   ۱۸ مهر ۱۳۹۷    
57   روبی   بیگانه   ----- 1511   ۲۶ تير ۱۳۹۵    
58   روبیتا   بیگانه   -----      
59   روبیکا   بیگانه   ----- 2168   ۱۳ آبان ۱۳۹۷    
60   روبینا   بیگانه   -----      
61   روته   بیگانه   ----- 1595   ۳۰ تير ۱۳۹۵    
62   روجا   بیگانه   -----      
63   روچی (7/10/92)   بیگانه   -----      
64   روچی نانو سیستم (7/10/92)   بیگانه   -----      
65   رود مانا   بیگانه   مانا رود 1162   ۱۳ تير ۱۳۹۶   رود مانا معنای روشنی ندارد فرهنگستان با ترکیب مانا رود موافق است  
66   روز بگ بلونی (27/6/92)   بیگانه   -----      
67   روز بگ مهر بانو (27/6/92)   بیگانه   -----      
68   روز بگ هانا (27/6/92)   بیگانه   -----      
69   روزانا   بیگانه   -----      
70   روزینا (9/5/92)   بیگانه   -----      
71   روژ   بیگانه   ----- 434   ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵    
72   روژا   بیگانه   ----- 3984   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵    
73   روژانو (17/6/93)   بیگانه   -----      
74   روژیت   بیگانه   -----      
75   روژین   بیگانه   -----      
76   روس   بیگانه   ----- 2029   ۲۵ مهر ۱۳۹۷   واژه های روس و روسا فارسی نیست .  
77   روسانا (26/7/93)   بیگانه   -----      
78   روستره (14/6/94)   بیگانه   -----      
79   روستیک   بیگانه   ----- 2940   ۱۰ آبان ۱۳۹۴    
80   روشا پرواز (3/5/91)   بیگانه   -----      
81   روشه   بیگانه   -----      
82   روفیا   بیگانه   -----      
83   روکا   بیگانه   ----- 673   ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
84   روکای (11/9/93)   بیگانه   -----      
85   روکوکو (11/9/93)   بیگانه   -----      
86   رولان   بیگانه   ----- 4158   ۲۰ بهمن ۱۳۹۴    
87   رولی   بیگانه   ----- 2396   ۲۴ شهريور ۱۳۹۴    
88   رولین (17/2/91)   بیگانه   -----      
89   روما (15/5/93)   بیگانه   -----      
90   روما تک آسیا (7/11/93) و نوتران تک آسیا فارسی نیست   بیگانه   -----      
91   روماد   بیگانه   ----- 4098   ۱۷ بهمن ۱۳۹۴    
92   روماک   بیگانه   -----      
93   رومانا   بیگانه   -----      
94   رومانتیک   بیگانه   -----      
95   رومانو   بیگانه   ----- 4160   ۲۰ بهمن ۱۳۹۴    
96   رومگا   بیگانه   -----      
97   رومنس (30/10/91)   بیگانه   -----      
98   رومیکا   بیگانه   -----      
99   رومینا   بیگانه   -----      
100   رومینا گشت آسمان پارسیان   بیگانه   ----- 2370   ۲۲ شهريور ۱۳۹۴    
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  ... > >> >>| >>
صفحه 18 از 35